Welkom!

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Romeinen 10:9

Een zoektocht van een scepticus

Ik groeide op in een boerengezin waar pa bijna altijd dronken was en ma vaak door hem geslagen werd. Zelf werd ik door onze knecht regelmatig misbruikt. Ik had geen hoop en geen doel in mijn leven. Liefde kende ik niet. God bestond voor mij niet. Totdat ik een groepje studenten ontmoette...[lees meer...]

Theo

Een prachtige en leerzame DVD voor kinderen om hen bekend te maken met Gods Woord. De kinderen leren over begrippen als Gods liefde, zonde, geloven, vergeving en gehoorzaamheid. [lees meer...]

Omslag Zoektocht van een Scepticus