Welkom!

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Romeinen 10:9

Zoektocht van een scepticus

Lees in dit boekje het aangrijpende levensverhaal van Josh McDowell, een hardnekkig scepticus die wilde bewijzen dat de opstanding van Jezus Christus een mythe is.

Zoektocht van een scepticus
Josh McDowell
Paperback, 64 pag, € 0,95
ISBN 978-94-61720-016

U kunt het boek via dit formulier online bestellen.

Let op! De prijs is excl. verzendkosten.

Omslag Zoektocht van een Scepticus